รายละเอียด


หัวข้อ : อยากให้ชาวพุทธยอมรับ ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบคำถาม (ไม่ได้เฉลยข้อสงสัย) ไว้ทุกอย่างทุกประเด็น

คุณ สมาชิกหมายเลข 6916554 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งกระทู้นี้ 26/03/2022 ไว้ว่า

เช่น การนำวงจรปฏิจจสมุปบาทมาตอบคำถามแบบครอบจักรวาล...มันไม่ใช่!?- เราต้องยอมรับ ว่า พุทธเจ้าไม่ได้ตอ...อ่านต่อ

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง: ศาสนา, พระไตรปิฎก, ศาสนาพุทธ, พระพุทธเจ้า
ซึ้งมีผู้แสดงความคิดเห็นอยู่ 18 ท่าน
อ่านเนื้อหาทั้งหมด

การค้นหา