รายละเอียด


หัวข้อ : คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ว่า หนังสือเวียน มท0517.2/ว20707 ไม่มีอำนาจ มิได้มีผลบังคับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด

คุณ ชีวิตต้องก้าวไป จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งกระทู้นี้ 17/04/2022 ไว้ว่า

คงต้องเริ่มต้นจาก https://pantip.com/topic/39799978หลังจากตรวจบ้านและหมู่บ้าน และฟ้องร้องเรียบร้อยแล...อ่านต่อ

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง: นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, กรมที่ดิน, สำนักงานที่ดิน, บ้าน, ที่ดิน
ซึ้งมีผู้แสดงความคิดเห็นอยู่ 5 ท่าน
อ่านเนื้อหาทั้งหมด

การค้นหา