รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

งานการเงินและบัญชี ใน รพ.

บัญชี การเงิน การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) โรงพยาบาล งานโรงพยาบาล

...
อยากทราบว่า จพง.การเงินและบัญชี ใน รพ.ต้องทำอะไรบ้างคะ ไม่เคยทำตำแหน่งนี้เลย พอดีเพิ่งสอบได้ รอรายงานตัวอยู่ค่ะ เคยอยากเตรียมตัวหาความรู้จากคนที่ทำงานอยู่ค่ะ

ทีมลูกชาย
ทีมลูกชาย
29 มกราคม 2565 เวลา 22:32:42 น.
...
โหว ก็คงมีอะไรก็ทำไปนั่นแหละ มันเป็นชื่อตำแหน่งแบบกว้างๆ
ไม่ทำบัญชี ก็ทำการเงิน

*Tan*
*Tan*
30 มกราคม 2565 เวลา 00:39:00 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP