รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

ผู้ป่วยมีสิทธิ์รู้ยาที่ตัวเองได้รับไหมครับ พอดีลองถามชื่อยาที่ได้รับจากเภสัชแล้วไม่ได้คำตอบ

เภสัชกร ยา คุ้มครองผู้บริโภค ร้องทุกข์ ปัญหาชีวิต

...


อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP