รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

เรียนสายอาชีพการโรงแรมสามารถต่อมหาลัยบัญชีได้มั้ย

นักศึกษา วุฒิการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ แนะแนวการศึกษา

...
กำลังเรียนอยู่ในระดับปวช.2จะขึ้นปวช.3แล้วค่ะ สาขาการโรงแรมแต่รู้สึกว่าในอนาคตอาจจะไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคงขนาดนั้นเลยอยากสอบถามว่าถ้าจบจากปวช.สามารถต่อคณะบัญชีในมหาลัยได้มั้ยคะหรือว่าต่อสายไหนได้บ้างในมหาลัยค่ะ ถ้าจบบัญชีไปมีสายงานไหนที่แนะนำมั้ยคะ

ขอบคุณค่ะ

สมาชิกหมายเลข 5002550
สมาชิกหมายเลข 5002550
29 มกราคม 2565 เวลา 22:53:33 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP