รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

Thddns ไม่ส่ง email ให้ยืนยัน

AIS AIS Fibre

...
สมัคร thddns แล้ว แต่ไม่มีอีเมลล์ส่งกลับมาให้ยืนยัน ทำยังไงครับ

สมาชิกหมายเลข 6855901
สมาชิกหมายเลข 6855901
29 มกราคม 2565 เวลา 23:06:02 น.
...
Update สมายล์-สุมิตรา ได้ประสานงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สวัสดีครับคุณ สมาชิกหมายเลข 6855901 สมาร์ท-ภาณุเดชเข้ามาดูแลด้วยหัวใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ดูเเลครับ ภาณุเดชเข้าใจถึงความรู้สึก สำหรับบริการ THDDNS สมาร์ท-ภาณุเดชได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมไปทางหลังไมค์เพื่อประสานงานให้คุณนะครับ

Thddns ไม่ส่ง email ให้ยืนยัน
แก้ไขข้อความเมื่อ 31 มกราคม 2565 เวลา 00:09:44 น.

callcenter@ais.co.th
[email protected]
29 มกราคม 2565 เวลา 23:07:44 น.
...
ของผมก็ไม่มีเมลส่งมาเหมือนกันครับ

สมาชิกหมายเลข 6858207
สมาชิกหมายเลข 6858207
31 มกราคม 2565 เวลา 14:34:28 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP