รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

ขอช่วยคิดชื่อชุดการเเสดงสร้างสรรค์หน่อยครับ

จักรเย็บผ้า แฟชั่น การแสดง เครื่องแต่งกาย หัตถศิลป์

...
การแสดงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพร้านตัดผ้าในปีพ.ศ. 2500
-ยุคที่ผู้หญิงนิยมเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า

สมาชิกหมายเลข 6855920
สมาชิกหมายเลข 6855920
29 มกราคม 2565 เวลา 23:18:10 น.
...
น่าจะมีคำว่า "ห้องเสื้อ" ตามด้วยชื่อตัวละครเอก เช่น ห้องเสื้อสาริกา หรือ ตามด้วยเนื้อหาหลักๆ เช่น ห้องเสื้อผีสิง😅
แก้ไขข้อความเมื่อ 30 มกราคม 2565 เวลา 00:04:43 น.

สมาชิกหมายเลข 5411565
สมาชิกหมายเลข 5411565
30 มกราคม 2565 เวลา 00:04:08 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP