รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

อายุไม่ถึงสามารถกู้เงินได้ไหม

การเงิน หนูน้อยกู้อีจู้

...
คือผมอายุ 17 อยากกู้เงิน เพราะมีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงิน และผมก็ไม่ได้เรียนแล้วจะสามารถกู้ได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ

สมาชิกหมายเลข 6720986
สมาชิกหมายเลข 6720986
29 มกราคม 2565 เวลา 23:29:31 น.
...
นอกระบบได้

สมาชิกหมายเลข 6731387
สมาชิกหมายเลข 6731387
29 มกราคม 2565 เวลา 23:36:24 น.
...
ไม่บรรลุนิติภาวะ การทำนิติกรรมของผู้เยาว์จะถือเป็นโมฆียะ ซึ่งเป็นไปได้ 2 ทาง
1. สมบูรณ์โดยผู้ปกครองรับรอง
2. ผู้ปกครองบอกเลิกเป็นโมฆะ

แม้โมฆียะจะทำให้สมบูรณ์ได้ แต่เจ้าหนี้ที่ไหนจะกล้าเสี่ยงกับโมฆะ เสียเวลาเสียโอกาสได้ดอกเบี้ย
เว้นแต่ทำสัญญากู้ต่อหน้าผู้ปกครอง ผู้ปกครองรับรู้จึงสมบูรณ์ตั้งแต่ต้น
แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าหนี้จะพิจารณาการประกอบอาชีพ รายได้ และความเสี่ยงอื่นในการเบี้ยวหนี้ เจ้าหนี้อาจไม่กล้าปล่อยกู้ให้ผู้เยาว์

สมาชิกหมายเลข 1353137
สมาชิกหมายเลข 1353137
30 มกราคม 2565 เวลา 00:20:04 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP