รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

เมื่อคำตอบมาอยู่แทบจะตรงหน้าแบบไม่ได้ขอ แวบนึงคิดว่าผลกรรม แต่อีกแวบก็คิดว่าแค่โชคดี

ศาสนาพุทธ

...


อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP