รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

มีช่องเสียบปลั๊กไฟช่องนึง เสียบแล้ว เวลาดึงปลั๊กออกมา ตัวโลหะขาเสียบของปลั๊กร้อนจี๋ เกิดจากอะไรครับ อันตรายไหมครับ

ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ขั้วไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน วิศวกรรมศาสตร์

...


อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP