รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

โดนแมลงกัดไม่แน่ใจว่าตัวในรูปคือแมลงอะไร มีพิษร้ายแรงมั้ยครับ

สัตว์เลื้อยคลาน แพทย์ แมลง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrates) สุขภาพกาย

...
โดนแมลงกัดไม่แน่ใจว่าตัวในรูปคือแมลงอะไร มีพิษร้ายแรงมั้ยครับโดนแมลงกัดไม่แน่ใจว่าตัวในรูปคือแมลงอะไร มีพิษร้ายแรงมั้ยครับโดนแมลงกัดไม่แน่ใจว่าตัวในรูปคือแมลงอะไร มีพิษร้ายแรงมั้ยครับ

เพิ่งโดนแมลงอะไรไม่รู้กัดเจ็บและปวดมากๆๆๆๆ ปวดมากนานหลายนาทีเลย

paisarn_s
paisarn_s
30 มกราคม 2565 เวลา 01:56:27 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP