รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

พระนิพพาน

พระไตรปิฎก

...
ฟังธรรมเรื่อง พระนิพพาน ที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=fhfe-KfRrvk
--------------------------
ปี 2013 #04 นิพพาน (1/2)
การดู 4,387 ครั้ง
15 ก.พ. 2013
Pirach Wongsakunyanon
ผู้ติดตาม 883 คน
ปี 2013 ครั้งที่ 4 (14-Feb-13) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน บรรยายธรรม โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย
---------------------------
เปิดคู่มือปริจเฉทที่ 6 ที่นี่
---------------------------
ที่มา https://www.thepathofpurity.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0-%E0%B8%98-%E0%B8%A1%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%AA-%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B0/%E0%B8%9B%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%97%E0%B8%97-%E0%B9%96/
-------------------
พระนิพพานพระนิพพานพระนิพพาน
เปิดคู่มือเรื่องพระนิพพานอยู่ตอนท้ายของปริจเฉทที่ 6 ครับ

satanmipop
satanmipop
30 มกราคม 2565 เวลา 02:45:38 น.
...
สาธุครับ

เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับใจของปุถุชนจะรับไหวเรื่องหนึ่งเลยครับ เพราะทุกเรื่องที่เคยรับรู้จัดเป็นเรื่องในวัฏฏะทั้งนั้น แม้กระทั้งศัพท์บัญญัติที่เอ่ยถึงในเรื่องนี้หรือแม้แต่เรื่องในฝันก็ยังเป็นเรื่องในวัฏฏะไม่พ้นวัฏฏะออกไปได้

หากใจปุถุชนใดพอได้รับรู้แม้จากการศึกษาแล้วยังรับไหว ต้องคารวะให้ใจของผู้นั้นครับ

โอวันติ
โอวันติ
30 มกราคม 2565 เวลา 10:20:18 น.
...
ลองศึกษา พุทธวจน ดูครับ

อริยสัจ
อริยสัจ
30 มกราคม 2565 เวลา 20:08:55 น.
...
สาธุครับ
หากเป็นไปได้ ควรฟังธรรม และสนทนาธรรมโดยใช้ภาษาแบบชาวบ้านทั้วๆไป เพื่อประโยชน์ตน และอระโยชน์ท่าน

1. เพื่อทบทวนเรื่องที่เคยศึกษา
2. เพื่อเผยแพร่สิ่งที่เรียนมา
3. เพื่อทดสอบจิตตนเอง เมื่อมีการกระทบ
4. เพื่อพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

จขกท อดทนเรียนมาจนถึงวันนี้ได้ แสดงว่ามีความอดทนได้ระดะบหนึ่ง แต่ต้องอาศัยบททดสอบ ฝึกฝน เหล็กจะแกร่งได้ต้องผ่านการเผา และการตี คนเราก็เช่นเดียวกัน

ทำหมู
ทำหมู
30 มกราคม 2565 เวลา 23:56:03 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP