รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

ความสุข

แต่งกลอน

...
ขยันตามกันจังหาความสุข
ที่แท้ทุกข์ทำสนุกหารู้ไม่
ความจริงมีแต่ทุกข์กองใหญ่
ความจริงไซร้ควรทำทุกข์ให้เบาบาง.

สมาชิกหมายเลข 6394131
สมาชิกหมายเลข 6394131
30 มกราคม 2565 เวลา 05:43:34 น.
...
ความสุขคือ ทุกข์น้อย ใช่หรือไม่
ความทุกข์คือ ทุกข์ใหญ่ มิใช่หรือ
พุทธองค์ สอนสั่ง ว่านั่นคือ
อย่ายึดถือ เวทนา มาก่อการ

เมื่อไม่มี อารมณ์ มายึดมั่น
ความผูกพันธ์ ในสัญญา แลสังขาร
วิญญาณก็ สูญหาย ตลอดกาล
ขันธ์ร้าวฉาน กายดับ ลาลับไป

ลูนาติก
ลูนาติก
30 มกราคม 2565 เวลา 09:06:02 น.
...
ภยันตรายอยู่รายรอบ
พร้อมมอบทุกข์ตลอดขัย
ฟันฝ่าผ่านได้ก็กำชัย
รอดภัยโลกย์คือโชคดี.
แก้ไขข้อความเมื่อ 30 มกราคม 2565 เวลา 10:51:47 น.

ดุหยง
ดุหยง
30 มกราคม 2565 เวลา 10:50:45 น.
...
ทุกข์สุขรู้อยู่ไปให้วนเวียน
ทุกข์พอเปลียนเพี้ยนเช่นเห็นสุขี
สุขหมดลงคงทุกข์มารอท่าที
ให้ได้เห็นเช่นนี้ทุกวี่วัน

จงจับจิตคิดหาในอารมณ์
อย่าผสมจมจินต์ผกผินผัน
ทุกอย่างนั้นมันเลื่อนลานตามกาลวัน
ให้คงมั่นนั้นคือใจอย่าไหวเอน

เดือนเอก
เดือนเอก
30 มกราคม 2565 เวลา 11:20:33 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP