รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

ธนาคารกสิกรไทย มีบริการสินเชื่อบัตรเครดิตให้กับนักศึกษาคล้ายๆกับของกรุงศรีไหมคะ

บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย การเงิน ธุรกรรมทางการเงิน การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

...
ตามหัวข้อเลยค่า

สมาชิกหมายเลข 2300621
สมาชิกหมายเลข 2300621
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:37:30 น.
...
สวัสดีค่ะ คุณสมาชิกหมายเลข 2300621

   สำหรับสินเชื่อบัตรเครดิตสำหรับนักศึกษาปัจจุบันยังไม่มีนะคะ  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่ได้รับด้วยนะคะ  แต่ขอแนะนำเป็นการสมัครบัตรเครดิตโดยใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน เงินฝากขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับวงเงินบัตรเครดิตเป็นไปตามเงินฝากที่จำนำสิทธิ และประเภทบัตรที่ได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร จะต้องมีอายุ 20-80 ปี เงื่อนไขการสมัครในเบื้องต้น มีดังนี้ค่ะ
1. บัญชีเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำประเภท 3, 6, 12, 24 หรือ 36 เดือน (บัญชีที่นำมาเป็นหลักประกันกับธนาคารแล้ว ห้ามเปลี่ยน Term การฝาก และไม่อนุญาตให้นำบัญชีเงินฝากประจำพิเศษมาเป็นหลักประกัน )
2. บัญชีเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันต้องเป็นบัญชีเงินฝากของผู้สมัครบัตรเครดิตเท่านั้น และต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่ติดภาระค้ำประกันใด ๆ หรือไม่ติดภาระอื่นอยู่ก่อนแล้ว
3. ไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้จนกว่าจะยกเลิกบัตรเครดิต
4. ยอดเงินฝากในบัญชีที่นำมาเป็นหลักประกัน ต้องเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนวงเงินบัตรเครดิตที่ลูกค้าได้รับ

หากสนใจ สามารถเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ยื่นผ่านสาขาที่สะดวกเข้ามาให้ธนาคารพิจารณาได้ดังนี้นะคะ
1. สำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าเจ้าของบัญชี (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย ที่นำมาเป็นหลักประกัน
3. สัญญาจำนำสิทธิที่จะถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก และติดค่าอากรแสตมป์ จำนวน 2 บาท (ต้นฉบับ 1 บาท และคู่ฉบับ 1บาท อากรแสตมป์ลูกค้าจะต้องเตรียมมาด้วยนะคะ )
4. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  

สามารถนำสมุดบัญชีและบัตรประชาชน ติดต่อสาขาของธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา ทราบผลภายใน 15 วัน นับจากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน โดยธนาคารแจ้งผลทาง SMS ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

K8888
K8888
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:45:19 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP