รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

เน็ตใช้ได้ไม่ถึง 24 ชม.ทั้งๆที่สมัครเน็ต 24 ชม.

AIS

...


อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP