รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

เรียนนวัตกรรมสาขาคอมพิวเตอร์สื่อสาร มศว จบมาทำงานอะไร?

มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

...
ตามหัวข้อเลยค่ะ อยากเรียนคณะนี้มาก แต่แม่บอกว่าจบมาหางานทำยาก งานไม่รองรับ

สมาชิกหมายเลข 6991021
สมาชิกหมายเลข 6991021
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:05:26 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP