รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

ครองคู่ คู่ครอง (share)

แต่งกลอน ปฏิบัติธรรม กลอนไทย บทกวี กลอนรัก

...
วารีลดหลั่น 2 ชั้น
(2468 3579)

@ ครองคู่
ตรองดู ใช่"สอง"
แท้ครัน มั่น"หนึ่ง" คู่ครอง
พรสมปอง รักแท้ รักนิรันดร์

@ เธอทั้งสอง
หาใช่"สอง" อีกแล้ว
คือ"หนึ่ง" คู่ครอง พระพรแพร้ว
จงคลาดแคล้ว ทุกชั่วร้าย ทุกเภทภัย

สมาชิกหมายเลข 6522132
สมาชิกหมายเลข 6522132
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:58:08 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP