รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

ทหารยูเครน เผยแพร่ภาพเครื่องบินที่เพิ่ง โดน กองทัพรัสเซียสอยตก กระจาย

เครื่องบิน (Airplane) ประเทศรัสเซีย ประเทศยูเครน สงครามรัสเซีย-ยูเครน

...
ทีแรกจะ ละเมอ บอกเครื่องบินรัสเซีย 555+ แต่...มันไม่รู้สึกอะไร หรือ?


ทหารยูเครนมีการเผยแพร่ภาพถ่ายทหารยูเครนพร้อมกับซากเครื่องบินรบที่ระบุว่าเป็นของยูเครน (ภาพ1และ 2)

อย่างไรก็ตามซากเครื่องบินรบดังกล่าวได้มีหลายภาพที่ถูกถ่ายไว้ในช่วงเวลาอื่นๆ(ภาพ3-5)

ซึ่งจากลายพรางดิจิตอลและตราสัญลักษณ์บนปีกได้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นของยูเครนเอง.

ทหารยูเครน  เผยแพร่ภาพเครื่องบินที่เพิ่ง โดน กองทัพรัสเซียสอยตก กระจายทหารยูเครน  เผยแพร่ภาพเครื่องบินที่เพิ่ง โดน กองทัพรัสเซียสอยตก กระจายทหารยูเครน  เผยแพร่ภาพเครื่องบินที่เพิ่ง โดน กองทัพรัสเซียสอยตก กระจายทหารยูเครน  เผยแพร่ภาพเครื่องบินที่เพิ่ง โดน กองทัพรัสเซียสอยตก กระจาย

สมาชิกหมายเลข 6653518
สมาชิกหมายเลข 6653518
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:27:52 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP