รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

อยากปล่อยเงิน


...
ผมอยากปล่อยเงินกู้นอกระบบแบบมีสัญญาใช้สินทรัพย์คํ้าประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ5บาทต่อวัน ผมควรเริ่มต้นอย่างไรครับ

สมาชิกหมายเลข 6966602
สมาชิกหมายเลข 6966602
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:47:37 น.
...
ดอกเบี้ยร้อยละ5บาทต่อวัน -> ผิดกฎหมาย

สมาชิกหมายเลข 4800466
สมาชิกหมายเลข 4800466
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:55:42 น.
...
แค่คิดก็ผิดแล้วครับ  ดอกร้อยละ5ต่อวันผิดกม.เห็นๆ  ลูกหนี้ก็สามารถแจ้งตำรวจได้ ดีไม่ดีจขกท.อาจโดนกม.อื่นๆด้วย

สมาชิกหมายเลข 6195502
สมาชิกหมายเลข 6195502
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:57:01 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP