รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

ถ้าสมมติว่า IVE Kep1er Le sserafim Nmixx มาเมืองไทย ท่านคิดว่าใครเหมาะกับชุดไทยมากที่สุดครับ

IVE (นักร้องนักดนตรี) Kep1er (นักร้องนักดนตรี) NMIXX (นักร้องนักดนตรี) LE SSERAFIM (นักร้องนักดนตรี) นักร้องนักดนตรีเกาหลี

...

สมาชิกหมายเลข 7012458
สมาชิกหมายเลข 7012458
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:41:45 น.
...
IVE เบ้าหน้ามองเป็นคนไทยหมดก็ยังได้

สมาชิกหมายเลข 4078340
สมาชิกหมายเลข 4078340
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:37:31 น.
...
IVE วอนยอง
Kep1er เสี่ยวถิง
Le sserafim การัม
Nmixx ซอลยุล

สมาชิกหมายเลข 6702697
สมาชิกหมายเลข 6702697
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:37:45 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP