รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

คณิตศาสตร์ฝึกให้คนคิดจริงไหม

คณิตศาสตร์ การศึกษา

...
รู้สึกการเรียนยัง based on แค่การจำสูตร แทนค่า เหมือนวิชาท่องจำทั่วๆไป
หรือว่าสอนแบบนี้แค่ประเทศเราประเทศเดียว

สมาชิกหมายเลข 6677734
สมาชิกหมายเลข 6677734
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:04:24 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP